Odborný kurz a workshop

Rázová vlna v muskuloskeletální medicíně

Pro fyzioterapeuty a lékaře

3. – 4. 6. 2023
16 hodin
Sport centrum Chrášťany
3. – 4. 6. 2023
16 hodin
Sport centrum Chrášťany

Cena: 9.900,-* 13.900,-

*Plná cena pro úvodní kurz. Možnosti slevy zde.

Základní informace ke kurzu

Lektoři kurzu

MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.

Odborný garant akce, člen vědecké komise ISMST

Mgr. Jakub Katolický

Fyzioterapeut, člen ISMST

MUDr. Jiří Nedělka

Nestor léčby rázovou vlnou v ČR, člen ISMST

Přihláška na kurz

Základní údaje

Vyberte svoji odbornost *
Jste členem některé z následujících organizací?

Kontaktní informace

Přejete si vystavit fakturu na firmu?

Doplňující informace k odbornosti, vzdělání a zkušenostem s rázovou vlnou

Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil a souhlasím s výše uvedenými informacemi o kurzu a se zásadami zpracování osobních údajů *

Kurz je pojat formou předávání odborných informací na dané téma a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují ani nezvyšují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání v souvislosti s využitím léčby rázovou vlnou. Kurz má pouze informativní charakter a jeho absolvování účastníka samo o sobě neopravňuje k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.